Kolesterol non-HDL S

Utförande laboratorium

Klin kem lab Sunderbyn, Gällivare, Kalix, Kiruna och Piteå

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: nonHDL) alt pappersremiss. Non-HDL svaras även ut automatiskt då S-Kolesterol och S-HDL är beställt.

Provtagning

Non-HDL beräknas från S-Kolesterol och S-HDL. Kan tas fastande eller icke-fastande.

Provhantering

Se anvisning för kolesterol och HDL

Svarsrutiner

Alla dagar dygnet runt

Referensintervall/Beslutsgräns

Kvinnor ≥ 50 år 2,4 – 6,2 mmol/L
Män ≥ 50 år 2,5 – 6,2 ”
Kvinnor 30-49 år 1,9 – 5,1 ”
Män 30-49 år 2,0 – 6,1 ”
Kvinnor 18-29 år 1,6 – 4,7 ”
Män 18-29 år 1,7 – 5,0 ”
10-17 år 1,7 – 4,0 ”
Flickor 1-9 år 2,1 – 4,3 ”
Pojkar 1-9 år 1,8 – 3,7 ”
< 1 år 0,7 – 5,2 ”

 

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Se, S-Kolesterol och S-HDL.

Metod

Beräkning, S-non-HDL mmol/L = S-Kolesterol - S-HDL.

Ackrediterad

Nej

Sökord

Kolesterol, non-HDL, kolesterol, HDL, lipider, blodfetter, kardiovaskulär risk, kardiovaskulär riskfaktor, kardiovaskulär sjukdom, hyperlipoproteinemier, SCORE2, SCORE, SCORE2-OP