Kolesterol, HDL, S-

Utförande laboratorium

Klin kem lab Sunderbyn, Gällivare, Kalix, Kiruna och Piteå.

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: HDL) alt pappersremiss.

Provtagning

Venblod i gelrör med gel, art. nr. 12631 alternativt kapillärblod i mikrotainer med gel, art. nr. 13066 eller trombinrör, art. nr. 20507.

Kan tas fastande eller icke-fastande

Provtagningsmaterial

  • Vakuumrör Serum med gel, guldgul, 5/3,5ml
   Art.nr: 12631

  • Microtainerrör Gul koagulat.aktivator Microgard
   Art.nr: 13066

  • Vakuumrör Serum med gel, orange, 7/4 med trombin
   Art.nr: 20507

Provhantering

Centrifugeras i 5 minuter 22 oC vid 2400 x g.
Hållbarhet: 7 dygn i kyla i rör med kork. 3 månader i frys (avhällt serum)
Tilläggsbeställning kan göras för venblod i gelrör inom 8 timmar.

Svarsrutiner

Alla dagar dygnet runt.

Referensintervall/Beslutsgräns

Män  ≥ 18 år

0,80 - 2,10   mmol/L

Kvinnor ≥ 18 år

1,00 - 2,70        ”

9-17 år

0,84 - 1,94        ”

6 månader -8 år

0,67 - 1,56        ”

2 veckor- 6 mån

0,31 - 1,84        ”

0-14 dagar

0,39 - 1,09        ”

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Intralipid kan ge falskt för höga värden.

Metod

Enzymatisk metod, detekterad med spektroskopi

Ackrediterad

Ja

Sökord

kolesterol-HDL, arterioskleros, blodfetter, HDL-kolesterol, high-density-lipoprotein, hyperlipoproteinemi, kardiovaskulär-risk, kolesterol-"goda", lipoprotein, HDL