Antitrombin, P-, P-AT

Utförande laboratorium

Klin kem lab, Sunderby sjukhus.

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: AT) och/eller pappersremiss.

Provtagning

Venblod eller artärblod i citratrör, art. nr. 15242.
Röret ska fyllas minst till markeringen.

Provtagningsmaterial

    • Vakuumrör koagulation, ljusblå, 5/2,7ml med Na-citrat
      Art.nr: 15242

Provhantering

Centrifugeras i 5 minuter 22oC vid 2400 x g alt 2 x10 min vid 2000 x g (se nedan). Inför transport ska plasman pipetteras av. Lämna 1 cm plasma ovanför blodkropparna.

Prov som inte ankommer till laboratoriet för analys inom 48 timmar ska skickas fryst och ska då centrifugeras i 2 x 10 min vid 2000 x g innan det pipetteras av och fryses. Märk röret så att det framgår att det är dubbelcentrifugerad citratplasma.

Hållbarhet för avhällda prover:

6 timmar i rumstemperatur 48 timmar i kyla.

1 månad i frys.

Svarsrutiner

Analyseras alla dagar dygnet runt. 

Referensintervall/Beslutsgräns

Vuxna 0,80-1,20 kIE/L

Barn < 3 månader har lägre värden.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Terapeutiska doser av hirudin eller andra direkta trombininhibitorer, såsom Pradaxa (Dabigatran®), orsakar felaktigt förhöjd antitrombinaktivitet då denna metod är baserad på hämning av trombin. Apixaban och Rivaroxaban interfererar inte med denna metod.

Metod

Fotometri, trombinbaserad

Ackrediterad

Ja

Sökord

AT, antitrombin, trombosutredning, DIC, hereditär-antitrombinbrist, antitrombinbrist-hereditär, koagulation, koagulationshämmare, tromboembolism, nefrotiskt-syndrom, hemostas