Parenkymskademarkörer

Analyserande laboratorium

Klinisk kemi
Sahlgrenska universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Provtagningsanvisning

Sökord

parenkymskademarkör, likvor, spinalvätska, GFAp, NFp, gliafibrillärt-surt-protein, astroglias, neurofilament, cerebrospinalvätska