Parenkymskademarkörer

Analyserande laboratorium

Klinisk kemi
Sahlgrenska universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Provtagningsanvisning

Sökord

parenkymskademarkör likvor spinalvätska GFAp NFp gliafibrillärt-surt-protein astroglias neurofilament cerebrospinalvätska