Cancerassocierat antigen 72-4, S-

Analyserande laboratorium

Klinisk kemi och farmakologi
Akademiska Sjukhuset
751 85 Uppsala

Provtagningsanvisning

Sökord

cancerassocierat-antigen, CA-72-4, tumörmarkör, ventrikelcancer, ovarialcancer