Kolesterol, LDL, fS-S

Utförande laboratorium

Klin kem lab Sunderbyn, Gällivare, Kalix, Kiruna och Piteå

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: LDL/ldlS alt pappersremiss.

Provtagning

LDL beräknas från faste eller icke-faste S-Kolesterol, S-HDL och S-Triglycerider. Lipider kan tas fastande eller icke-fastande. Det är upp till ordinerande läkare att ta ställning till om provet ska tas fastande eller icke-fastande.

Svarsrutiner

Alla dagar dygnet runt.

Referensintervall/Beslutsgräns

> 50 år

2,0 - 5,3   mmol/L

31- 50 år

1,4 - 4,7       "    

18 - 30 år

1,2 - 4,3       ”

10 - 17 år

1,2 - 3,4       ”

Flickor 1-9 år

1,5 - 3,3       ”

Pojkar 1-9 år  1,2 - 3,1       "
0 - 12mån 0,3 - 4,5       "

 

Referensintervallet är baserat på fasteprov, dvs. efter 10 timmars fasta för vuxna. För barn är det icke-fastevärden.

Mål för patienter med mycket hög risk:
LDL <1,4 mmol/L eller 50 % reduktion av utgångsvärdet.


Mål för patienter med hög risk:
LDL <1,8 mmol/L eller 50 % reduktion av utgångsvärdet. 

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Se, S-Kolesterol, S-HDL och fS-Triglycerider. S-Triglyceridresultat > 4 mmol/L gör att S-LDL ej kan beräknas. 

Metod

Beräkning enl Friedewalds formel

Ackrediterad

Nej

Sökord

Kolesterol, LDL, fS-SLDL lipider blodfetter kardiovaskulär risk kardiovaskulär riskfaktor kardiovaskulär sjukdom hyperkolesterolemi, hyperlipoproteinemi, hyperlipoproteinemier, familjär hyperkolesterolemi, heterozygot familjär hyperkolesterolemi homozygot familjär hyperkolesterolemi, abetalipoproteinemi, PCSK9- hämmare