Hemoglobin B, met, B-MetHb

Utförande laboratorium

Klin kem lab Sunderbyn

Remiss

Elektronisk via VAS alt. Pappersremiss. Provkod i VAS: Hbmet

Provtagning

Venblod i Na-heparinrör (mörkblå propp), art. nr. 11185.

Provtagningsmaterial

    • Vakuumrör utan gel, mörkblå, 5/4ml med Na-Heparin
      Art.nr: 11185

Provhantering

Hållbart: 1 timme efter provtagningstillfället.

Svarsrutiner

Alla dagar dygnet runt

Referensintervall/Beslutsgräns

<2 % av total Hb

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Ljusabsorberande substanser (t ex kontrastmedel) i blodprovet kan störa analysen.

Cyanocobalamin ger falskt för höga värden.

Metod

Fotometri

Ackrediterad

Nej

Sökord

hemoglobin, cyanos, förgiftning, MetHb, methemoglobin, methemoglobin-toxisk, methemoglobin-ärftlig, methemoglobinreduktas-brist, toxisk-methemogloninemi, ärftlig-methemoglobinemi, Hbmet