Protein, tU, U-

Utförande laboratorium

Klin kem lab Sunderbyn och Gällivare

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: uprot, UprotT) alt. pappersremiss.

Provtagning

10 mL av väl blandad dygnsmängd sänds i vacutainer rör (beige propp) art. nr. 28333.
Urinvolym och uppsamlingstid anges på beställningen.

Då dygnsmängd samlas, skall patienten börja med att tömma blåsan t.ex. klockan 07.00. Denna portion kastas bort. Därefter samlas all urin fram till klockan 07.00 påföljande dag, då blåsan tömmes sista gången och portion sparas.

Provtagningsmaterial

    • Vacutainerrör beige urin utan tillsats hemogard
      Art.nr: 28333

Provhantering

Centrifugeras i 5 minuter 22oC vid 500 x g.
Hållbart:
1 dygn i rumstemp
7 dygn i kyl
1 månad i frys

Svarsrutiner

Alla dagar dygnet runt

Referensintervall/Beslutsgräns

tU-PROTEIN
<0,2 g/dygn

U-PROTEIN (stickprov)
Saknas

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Ättiksyra, Saltsyra och Salpetersyra kan ge falskt låga värden.

Metod

Bensetonklorid, turbidimetrisk.

Ackrediterad

Nej

Sökord

protein, Bence-Jones, mikroalbumin, myelom, nefropati, nefroskleros, nefrotiskt-syndrom, njursvikt, proteinuri, uprot, UproT