Porfyriutredning

Analyserande laboratorium

Porfyricentrum Sverige
CMMS L7:05
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
171 76 Solna

Provtagningsanvisning

Analyserande laboratorium

CMMS (Centrum för Medfödda Metabola Sjukdomar)
Karolinska Universitetslaboratoriet, Huddinge
141 86 Stockholm

Provtagningsanvisning

Sökord

porfyriutredning