Transtyretin, P-

Analyserande laboratorium

Klinisk kemi
Karolinska Universitetslaboratoriet
171 76 Stockholm
 
Provtagningsanvisning

Sökord

transtyretin, TTR, tryptofonvikt prealbumin, tyroxinbindande-prealbumin, TBPA, nutritionsläge, levercellsmassa