Transtyretin, P-

Analyserande laboratorium

Klinisk kemi
Karolinska Universitetslaboratoriet
171 76 Stockholm
 
Provtagningsanvisning

Sökord

transtyretin TTR tryptofonvikt prealbumin tyroxinbindande-prealbumin TBPA nutritionsläge levercellsmassa