Tryptas

Analyserande laboratorium

Laboratoriemedicin
Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin
Norrlands Universitetssjukhus
901 85 Umeå

Provtagningsanvisning

Sökord

Tryptas, tryptas, allergi, anafylaxi, mastcellssjukdomar, systemisk, mastocytos, mastcellsaktiveringssyndrom