Laktat, P, Csv, Lv-,Pv-

Utförande laboratorium

Klin kem lab Gällivare och Sunderbyn.

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: laktat, SPlakt, LVlakt) alt. pappersremiss.

Provtagning

PLASMA
Patienten skall vara fullt utvilad.
Stas får ej användas vid provtagning.
Rör med natrium-oxalat-fluorid-tillsats används (art. nr. 12607).
Om tiden på röretikett och faktiska provtagningstiden inte stämmer görs en handändring på röretikett.
Provet skall vara lab. tillhanda inom 2 timmar efter provtagningen.

CEREBROSPINALVÄTSKA, LEDVÄTSKA OCH PLEURAVÄTSKA
Cerebrospinal- led- eller pleuravätska tas i rör med natrium-oxalat-fluorid tillsats (art. nr. 12607).
Provet ska vara lab. tillhanda inom 15 minuter efter provtagningen.

Provtagningsmaterial

    • Vakuumrör utan gel, grå, 5/2ml med Na-Fluorid/oxalat
      Art.nr: 12607

Provhantering

PLASMA
Provet skall vara lab. tillhanda inom 2 timmar efter provtagningen.
Centrifugeras i 5 minuter 22 oC vid 2400 x g, avhälls inom 15 minuter.
Hållbart:
8 timmar i rumstemperatur i rör med kork, 3 dagar i kyla, 3 dagar i frys.

CEREBROSPINALVÄTSKA, LEDVÄTSKA OCH PLEURAVÄTSKA
Provet ska vara lab. tillhanda inom 15 minuter efter provtagningen.
Centrifugeras i 5 minuter 22 oC vid 2400 x g avhälls inom 15 minuter.
Hållbart:
8 timmar i rumstemperatur i rör med kork, 3 dagar i kyla, 3 dagar i frys.

Svarsrutiner

Alla dagar dygnet runt.

Referensintervall/Beslutsgräns

P-Laktat 0,5 - 2,2 mmol/L
Csv-Laktat <2,3 mmol/L

Beslutsgräns bakteriell meningit
Csv-Laktat >3,0 mmol/L

Beslutsgräns bakteriell artrit (icke gonorréorsakad):
Lv-Laktat ≥7 mmol/L

Indikation

Plötsligt isättande hypoxi. Vid misstanke om meningit och septisk artrit.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Om provet är taget strax efter fysisk aktivitet ses betydligt förhöjda nivåer.
Om inte provet centrifugeras inom angiven tid stiger värdet.
Prover som innehåller glykolsyra eller höga N-acetyl-L-cysteinnivåer uppvisar signifikant interferens.

Ackrediterad

Nej

Sökord

Laktat, akut-hypoxi, anaerob-glykolys, artrit, glukolys-anaerob, hypoxi-akut, laktoacidos, ledvätska, likvor, meningit, septisk-artrit, spinalvätska, cerebrospinalvätska, laktat, SPlakt, LVlakt