Lätta Ig-kedjor, Fria lätta Ig-kedjor, Kvot av fria kappa/lambda-kedjor, S-

Analyserande laboratorium

Laboratoriemedicin 
Klinisk kemi
NUS
901 85 Umeå

Provtagningsanvisning

Sökord

Lätta-Ig-kedjor fria-lätta-Ig-kedjor kvot-av-fria-kappa/lambda-kedjor proteinelektrofores elektrofores elfores M-komponent kappa lambda lätta-kedjor fria-lätta-kedjor immunglobulin kvot-av-fria-lätta-kedjor fria lätta kedjor