Lätta Ig-kedjor, Fria lätta Ig-kedjor, Kvot av fria kappa/lambda-kedjor, S-

Analyserande laboratorium

Laboratoriemedicin 
Klinisk kemi
NUS
901 85 Umeå

Provtagningsanvisning

Sökord

Lätta-Ig-kedjor, fria-lätta-Ig-kedjor, kvot-av-fria-kappa/lambda-kedjor, proteinelektrofores, elektrofores, elfores ,M-komponent, kappa, lambda, lätta-kedjor, fria-lätta-kedjor, immunglobulin, kvot-av-fria-lätta-kedjor, fria lätta kedjor