Orosomukoid, S-

Utförande laboratorium

Klin kem lab Sunderbyn

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: oroso) alt pappersremiss.
S-Orosomukoid ingår i S-Proteinelektrofores (provkod: elfo) men kan också beställas separat.

Provtagning

Serum
Venblod i gelrör, art. nr. 12631, alternativt kapillärblod (mikrotainer med gel, art. nr. 13066).

Provtagningsmaterial

    • Vakuumrör Serum med gel, guldgul, 5/3,5ml

      Art.nr: 12631

    • Microtainerrör Gul koagulat.aktivator Microgard

      Art.nr: 13066

Provhantering

Centrifugeras i 5 minuter 22oC vid 2400 x g.
Hållbarhet:
5 månader i rumstemperatur, 5 månader i kyla.
För längre perioder ska provet (avhällt serum) frysas i - 20°C. I frys hållbart 1 år.

Svarsrutiner

Måndag-fredag dagtid.

Referensintervall/Beslutsgräns

Vuxna: 0,52-1,17 g/L

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Metod

Immunoturbidimetrisk metod

Ackrediterad

Ja

Sökord

orosomukoid akutfasprotein bindvävssjukdom elfores inflammation inflammatorisk-aktivitet ledsjukdom leversjukdom plasmaprotein proteinuri tarmsjukdom oroso elfo