Orosomukoid, S-

Utförande laboratorium

Klin kem lab Sunderbyn

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: oroso) alt pappersremiss. 
S-Orosomukoid ingår i S-Proteinelektrofores (provkod: elfo) och S-akutfasproteiner (provkod: AfasP) men kan också beställas separat.

Provtagning

SERUM
Venblod i gelrör, art. nr. 12631, alternativt kapillärblod (mikrotainer med gel, art. nr. 13066).

Provtagningsmaterial

    • Vakuumrör Serum med gel, guldgul, 5/3,5ml
      Art.nr: 12631

    • Microtainerrör Gul koagulat.aktivator Microgard
      Art.nr: 13066

Provhantering

Centrifugeras i 5 minuter 22oC vid 2400 x g.
Hållbarhet:
5 månader i rumstemperatur, 5 månader i kyla.
För längre perioder ska provet (avhällt serum) frysas i - 20°C. I frys hållbart 1 år.

Svarsrutiner

Måndag-fredag dagtid.

Referensintervall/Beslutsgräns

≥ 18 år 0,52-1,17 g/L
5-17 år 0,48-1,14 ”
6 mån-<5 år 0,48-1,40 ”
<6 mån 0,21-0,85 ”

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Metod

Immunoturbidimetrisk metod

Ackrediterad

Ja

Sökord

Orosomukoid, akutfasprotein, bindvävssjukdom, elfores, inflammation, inflammatorisk-aktivitet, ledsjukdom, leversjukdom, plasmaprotein, proteinuri, tarmsjukdom, oroso, elfo