Antikroppar mot leverantigen

Analyserande laboratorium

Norrlands universitetssjukhus
Laboratoriemedicin
Klinisk immunologi och Transfusionsmedicin
901 85 Umeå

Provtagningsanvisning

Sökord

Antikroppar mot leverantigen, Leverspecifika-ak, AIH, PBC, autoimmun leversjukdom, M2, M2-3E (BPO), Sp100, PML, gp210, Primär biliär cirrhos, LKM-1 LC-1 SLA/LP, Autoimmun hepatit SSA-Ro-52, Autoimmun hepatit, reumatisk sjukdom