Antikroppar mot leverantigen

Analyserande laboratorium

Norrlands universitetssjukhus
Laboratoriemedicin
Klinisk immunologi och Transfusionsmedicin
901 85 Umeå

Provtagningsanvisning

Sökord

Antikroppar mot leverantigen Leverspecifika-ak AIH PBC autoimmun leversjukdom M2 M2-3E (BPO) Sp100 PML gp210 Primär biliär cirrhos LKM-1 LC-1 SLA/LP Autoimmun hepatit SSA-Ro-52 Autoimmun hepatit reumatisk sjukdom