Fosterdiagnostik pågående graviditet

Analyserande laboratorium

Norrlands Universitetssjukhus
Laboratoriemedicin
Klinisk genetik
902 85 Umeå

Provtagningsanvisning

Sökord

Fosterdiagnostik pågående graviditet, Genetik, chorionvilli, korionvilli, CVS, amnionvätska, amniocentes, QF-PCR, moderkaksprov, kromosomanalys, mikroarray, SNP-array, ökad KUB-risk, avvikelse ultraljud, fostervattensprov, fibroblaster, avvikelse NIPT, Kromosomanalys amnion, Kromosomanalys chorionvillibiopsi korionvillibiopsi