Transferrin receptor, löslig (sTfR) S-

Analyserande laboratorium

Laboratoriemedicin Västernorrland
Klinisk kemi
Sundsvalls sjukhus
851 86 SUNDSVALL

Provtagningsanvisning

Sökord

Transferrinreceptor, TfR, anemi, järnbristanemi, sekundär-anemi