Digoxin, S-

Utförande laboratorium

Klin kem lab Sunderbyn

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: digox) alt pappersremiss.

Provtagning

Venblod i rör (guldgul propp, art. nr. 12631) med gel eller kapillärblod (mikrotainer med gel, art. nr. 13066).

Prov tas före morgondos eller tidigast 6 timmar efter senaste dos.

Provtagningsmaterial

    • Vakuumrör Serum med gel, guldgul, 5/3,5ml
      Art.nr: 12631

    • Microtainerrör Gul koagulat.aktivator Microgard
      Art.nr: 13066

Provhantering

Centrifugeras i 5 minuter 22 ˚C vid 2400 x g.
Hållbarhet:
2 dygn i kyla i rör med kork.
7 dygn i frys (avhällt serum).
Tilläggsbeställning kan göras för venblod inom 8 timmar för gelrör.

Svarsrutiner

Dygnet runt alla dagar.

Referensintervall/Beslutsgräns

Terapeutiskt intervall < 1,4 nmol/L, se även Fass

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Studier har visat att högt digoxin-värde kan bero på interferens av läkemedlet Enzalutamid och enstaka fynd har noterats för ett liknande läkemedel, Bikalutamid. Höga digoxin nivåer noterades även i flera dagar efter avbruten digoxin behandling. Inga kliniska eller biologiska tecken på överdos (digitalisintoxikation) kunde noteras hos patienterna. Dessa patienter hade inte heller nedsatt njurfunktion.
Digitalisantidot interfererar med analysen och kan ge missledande svar. Hos njursjuka i, flera dagar efter behandling.
Vissa specifika patientpopulationer (patienter med njur- och/eller leversvikt, nyfödda samt gravida) har rapporterats innehålla en oidentifierad komponent som ger positiva resultat för digoxin med denna immunoanalys. Denna komponent kallas digoxinliknande immunoreaktiv faktor (DLIF) eller digoxinliknande immunoreaktivt ämne (DLIS). Vid analys kan förekomsten av DLIF i ett prov resultera i falskt förhöjda digoxinresultat.
Interferens med humana antikroppar mot mus (HAMA) kan orsaka falskt förhöjda resultat.

Ackrediterad

Ja

Sökord

Digoxin, Lanoxin, Lanacrist, digitalisintoxikation, digox