Carbohydrate Deficient Transferrin, S-CDT

Utförande laboratorium

Klin kem lab Sunderbyn

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: CDT) alt pappersremiss

Provtagning

Venblod i gelrör (art. nr. 12631).

Provtagningsmaterial

    • Vakuumrör Serum med gel, guldgul, 5/3,5ml
      Art.nr: 12631

Provhantering

Centrifugeras i 5 minuter 22°C vid 2400 x g.
Hållbarhet: 7 dagar i rumstemperatur (avhällt serum).
7 dagar i kyl (i gelrör och avhällt serum).
1 år i frys.

Svarsrutiner

Vardagar dagtid, ej dagligen.

Referensintervall/Beslutsgräns

< 2,0 %

Indikation

Markör för alkoholmissbruk

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Genetiska varianter av transferrin.För dessa prover rekommenderas förnyad provtagning för analys av den alternativa alkoholmarkören - B-PETh.

Metod

HPLC-jonbyteskromatografi

Ackrediterad

Ja

Sökord

CDT, carbohydrate-deficient-transferrin, transferrin, alkohol, alkoholmissbruk, missbruk, alkoholmarkör