Albumin, S-

Utförande laboratorium

Klin kem lab Gällivare, Kalix, Kiruna, Piteå och Sunderbyn.

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: alb) alt pappersremiss.
S-Albumin ingår även i S-Proteinelektrofores (provkod: elfo) som utförs i Sunderbyn.

Provtagning

SERUM
Venblod i rör med gel (art. nr. 12631) alternativt kapillärblod (mikrotainer med gel, art. nr. 13066) eller trombinrör art. nr. 20507.

Provtagningsmaterial

  • Vakuumrör Serum med gel, guldgul, 5/3,5ml

   Art.nr: 12631

  • Microtainerrör Gul koagulat.aktivator Microgard

   Art.nr: 13066

  • Vakuumrör Serum med gel, orange, 7/4 med trombin

   Art.nr: 20507

Provhantering

Centrifugeras i 5 minuter, 22 oC vid 2400 x g.
Hållbarhet: 7 dygn i kyla i rör med kork.
Hållbarhet: 3 månader i frys.
Tilläggsbeställning kan göras för venblod i gelrör inom 8 timmar.

Svarsrutiner

Rutinkemi: alla dagar dygnet runt
Proteinelektrofores(albumin ingår): måndag – fredag (Sunderbyn)

Referensintervall/Beslutsgräns

 
Referensintervall/beslutsgränser

Ålder

g/L

>70 år

34-45 g/L

41-70 år

36-45 

18-40 år

36-48  

15-17 år

35-50

8-15 år

37-47

1-8 år

35-45

<1år

25-46

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Lägre värden (10-15 %) vid sängläge.
Falskt låga resultat kan orsakas av uremi (kroniskt förhöjt urea).
Falskt låga resultat kan orsakas av gallstas (kroniskt förhöjt konjugerat bilirubin).

Metod

Bromkresolpurpur metod, spektroskopisk (BCP).

Ackrediterad

Ja, Klin kem lab Sunderbyn

Sökord

albumin dehydrering elfores hydreringsgrad intorkning kolloidosmotiskt-tryck malabsorption nefros nefrotiskt-syndrom plasmaprotein proteinelektrofores transportprotein ödem alb elfo