Albumin, S-

Utförande laboratorium

Klin kem lab Gällivare, Kalix, Kiruna, Piteå och Sunderbyn.

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: alb) alt pappersremiss.
S-Albumin ingår även i S-Proteinelektrofores (provkod: elfo) och S-akutfasproteiner (provkod: AfasP) men kan också beställas separat. 
Utförs i Sunderbyn.

Provtagning

SERUM
Venblod i rör med gel (art. nr. 12631) alternativt kapillärblod (mikrotainer med gel, art. nr. 13066) eller trombinrör art. nr. 20507.

Provtagningsmaterial

  • Vakuumrör Serum med gel, guldgul, 5/3,5ml
   Art.nr: 12631

  • Microtainerrör Gul koagulat.aktivator Microgard
   Art.nr: 13066

  • Vakuumrör Serum med gel, orange, 7/4 med trombin
   Art.nr: 20507

Provhantering

Centrifugeras i 5 minuter, 22°C vid 2400 x g.
Hållbarhet: 7 dygn i kyla i rör med kork.
Hållbarhet: 3 månader i frys.
Tilläggsbeställning kan göras för venblod i gelrör inom 8 timmar.

Svarsrutiner

Rutinkemi: alla dagar dygnet runt
Proteinelektrofores (albumin ingår): måndag – fredag (Sunderbyn)

Referensintervall/Beslutsgräns

 
Referensintervall/beslutsgränser

Ålder

g/L

≥70 år 

34-45 g/L

40-69 år

36-45 g/L

18-39 år 

36-48 g/L  

15-17 år

36-49 g/L

8-<15 år

37-47 g/L

1-<8 år 

35-45 g/L

15 dagar - <1år

25-46 g/L

0-14 dagar

28-41 g/L

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Lägre värden (10-15 %) vid sängläge.
Falskt låga resultat kan orsakas av uremi (kroniskt förhöjt urea).
Falskt låga resultat kan orsakas av gallstas (kroniskt förhöjt konjugerat bilirubin).

Metod

Bromkresolpurpur metod, spektroskopisk (BCP).

Ackrediterad

Ja

Sökord

Albumin, akutfas, dehydrering, elfores, hydreringsgrad, intorkning, kolloidosmotiskt-tryck, malabsorption, nefros, nefrotiskt-syndrom, plasmaprotein, proteinelektrofores, transportprotein, ödem, alb, elfo