Kreatinin, Asc, Dv-

Utförande laboratorium

Klin kem lab Gällivare, Kalix, Kiruna, Piteå och Sunderbyn

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: DVkrea, AVkrea) alt pappersremiss.

Provtagning

Prov tas i polypropenrör med gul skruvkork (art.nr. 16580) eller annat rör utan tillsats. 

Provtagningsmaterial

    • Rör med gul skruvkork PP 11ml 16x100mm koniskt S
      Art.nr: 16580

Provhantering

Centrifugeras i 5 minuter 22°C vid 2400 x g.

Svarsrutiner

Alla dagar dygnet runt. 

Referensintervall/Beslutsgräns

Saknas

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Metod

Metoden är spårbar till IDMS-kalibrering. 

Ackrediterad

Nej

Sökord

Kreatinin, creatinin, njurfunktion, njure, GFR, IDMS, DVkrea, AVkrea