Tyreoideastimulerande hormon, S-, S-TSH

Utförande laboratorium

Klin kem lab Sunderbyn och Piteå (from 1/9-23).

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: TSH) alt pappersremiss

Provtagning

SERUM:

Venblod i gelrör eller trombinrör, alternativt kapillärblod (mikrotainer med gel).
OBS! Om fT4 och/eller fT3 är beställt på samma remiss krävs oftast minst 2 st mikrotainerrör med gel.

Det finns biologisk variation av TSH på ca 20 % över dygnet med högsta värden på natten och lägst på dagen. Vid substitutionsbehandling med Levaxin tas prov helst på morgonen innan tablettintag. Om det inte är praktiskt möjligt bör man känna till att TSH-nivån ligger som lägst ca 5 timmar efter tablettintag.

Provtagningsmaterial

  • Vakuumrör Serum med gel, guldgul, 5/3,5ml
   Art.nr: 12631

  • Microtainerrör Gul koagulat.aktivator Microgard
   Art.nr: 13066

  • Vakuumrör Serum med gel, orange, 7/4 med trombin
   Art.nr: 20507

Provhantering

Centrifugeras i 5 minuter 22°C vid 2400 x g.
Hållbarhet: 7 dygn i kyla i rör med kork
Avhällt serum: 6 månader i frys.
Tilläggsbeställning kan göras för venblod i gelrör inom 24 timmar.

Svarsrutiner

Analyseras dagligen.
Möjlighet till akutanalys finns efter överenskommelse med laboratoriet.

Referensintervall/Beslutsgräns

0-<6 mån:

0,88-5,42 mU/L

6 mån-12 år:

0,90-5,00 mU/L

Flickor 13-<18 år:

0,40-3,40 mU/L

Pojkar 13-<18 år:

0,80-3,60 mU/L

Vuxna

0,41-3,71 mU/L

 

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Vissa typer av antikroppar i patienten kan påverka analysen.

Vid misstanke om analytisk interferens av autoantikroppar mot thyroideahormoner eller heterofila antikroppar utreds frågan i första hand med analys med annan metod, till exempel prov till Norrlands universitetssjukhus (Roche).

Metod

Kemiluminiscens, immunologisk (CMIA). Abbott Alinity i.

Ackrediterad

Ja

Sökord

TSH, Basedows-sjukdom, Graves-sjukdom, hyperthyros, hypothyreos, struma, thyreoidea, thyreotoxikos, tyreoidea, tyreotoxikos, tyreoideastimulerande hormon