Cystatin C, S-

Utförande laboratorium

Klin kem lab Sunderbyn

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: cystC) alt pappersremiss

Provtagning

Venblod i gelrör (art. nr. 12631) alternativt kapillärblod (mikrotainer med gel, art. nr. 13066)

Provtagningsmaterial

    • Vakuumrör Serum med gel, guldgul, 5/3,5ml
      Art.nr: 12631

    • Microtainerrör Gul koagulat.aktivator Microgard
      Art.nr: 13066

Provhantering

Centrifugeras i 5 minuter 22°C vid 2400 x g.

Hållbart:
14 dagar i rumstemperatur,
3 veckor i kyla,
minst 5 år i frys -70°C.

Svarsrutiner

Alla dagar, dygnet runt. eGFR beräknas och besvaras automatiskt med Cystatin C.

Referensintervall/Beslutsgräns

CYSTATIN C
Inget referensintervall för S-Cystatin C medföljer.

GFR

>65 år:         > 60 mL/min/1,73m² kroppsyta
51-65 år:      60-110     "
18-50 år:      80-125    "
2-17 år:         86-134    "
<2 år:            okänt

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Hypothyreos ger lägre Cystatin C värden vilket innebär en överskattning av GFR.

Hyperthyreos ger högre Cystatin C värden vilket innebär en underskattning av GFR.

Höga kortisondoser ger högre Cystatin C värden vilket innebär en underskattning av GFR.

Under graviditet är inte GFR-resultat från Cystatin C respektive Iohexolclearance jämförbara eftersom utsöndring av Cystatin C (medelstor markör) då skiljer sig från utsöndring av små molekyler, ex Iohexol. Mätt med Iohexolclearance ses en betydande förhöjning av GFR under hela graviditeten. Däremot ses ingen förändring av Cystatin C eGFR under 1a och 2a trimestern och under 3e trimestern ökar Cystatin C med ca 30 % vilket innebär lägre eGFR.

Metod

Turbidimetri, immunologisk

Ackrediterad

Ja

Sökord

Cystatin, Cystatin-C, clearance, njure, njurfiltration, njurfunktion, njurinsufficiens, eGFR, estimerat-GFR, GFR, relativt-GFR, cystC