Salicylat, S-

Utförande laboratorium

Klin kem lab Sunderbyn, Gällivare och Kalix

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: salicy) alt. pappersremiss

Provtagning

SERUM
Venblod i gelrör, art. nr. 12631 alternativt kapillärblod i mikrotainer med gel, art. nr. 13066.

Provtagningsmaterial

    • Vakuumrör Serum med gel, guldgul, 5/3,5ml
      Art.nr: 12631

    • Microtainerrör Gul koagulat.aktivator Microgard
      Art.nr: 13066

Provhantering

Centrifugeras i 5 minuter 22°C vid 2400 x g.
Hållbarhet: 7 dygn i kyla i rör med kork.
Avhällt serum 14 dygn i kyla och 6 månader i frys.
Tilläggsbeställning kan göras för venblod inom 8 timmar för gelrör.

Svarsrutiner

Dygnet runt alla dagar.

Referensintervall/Beslutsgräns

Terapeutiskt intervall < 2,2 mmol/L

Indikation

Vid misstanke om intoxikation.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Förekomst av sulfasalazin och temozolomid kan ge falskt höga värden av salicylat. Sulfapyridin kan ge falskt låga värden. Provtagning rekommenderas därför före eventuell administrering av dessa läkemedel.

Metod

Enzymatisk/kolorimetrisk metod.

Ackrediterad

Ja

Sökord

Salicylat, Albyl, Aspirin, Bamyl, Emotpin, intoxikation, läkemedel, Magnecyl, salicyl, Treo, salicy