Amylas, S, U, Pv, Asc-

Utförande laboratorium

Serum, pleura-, ascitesvätska: Klin kem lab Sunderbyn, Gällivare, Kalix, Kiruna och Piteå
Urin: Sunderbyn.

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: amyl, Uamyl, PVamyl, AVamyl)  alt. pappersremiss

Provtagning

Serum
Venblod i gelrör (art. nr. 12631), alternativt kapillärblod mikrotainer med gel (art. nr. 13066) eller trombinrör (art. nr. 20507).

Urin
10 ml nykastad urin.
Provet tas i  vacutainerrör (med beige propp, art. nr. 28333) utan tillsats och förvaras i kyl.

Ascites- och pleuravätska

Prov tas i polypropenrör med gul skruvlock (art. nr. 16580)

Provtagningsmaterial

  • Vakuumrör Serum med gel, guldgul, 5/3,5ml
   Art.nr: 12631

  • Microtainerrör Gul koagulat.aktivator Microgard
   Art.nr: 13066

  • Vakuumrör Serum med gel, orange, 7/4 med trombin
   Art.nr: 20507

  • Vacutainerrör beige urin utan tillsats hemogard
   Art.nr: 28333

  • Rör med gul skruvkork PP 11ml 16x100mm koniskt S
   Art.nr: 16580

Provhantering

Serum
Centrifugeras i 5 minuter 22oC vid 2400 x g.

Hållbarhet: 7 dygn i kyla i rör med kork.
3 månader i frys.
Tilläggsbeställning kan göras för venblod i gelrör inom 8 timmar.

Urin
Centrifugeras i 5 minuter 22oC vid 500 x g.

Hållbarhet:3 dygn i kyla.
Kan frysas

Ascites- och pleuravätska
Centrifugeras i 5 minuter 22oC vid 2400 x g

Svarsrutiner

Alla dagar dygnet runt.

Referensintervall/Beslutsgräns

S-Amylas

≥ 18 år                        < 2,0 µkat/L
1-17 år                       < 1,72
3mån-1 år                  < 0,85
15 dagar-3 mån         <0,37
0-14 dagar                 <0,17

U-Amylas <10,1 µkat/L
Ascites Referensvärden saknas
Pleuravätska Referensvärden saknas

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Metod

Spektroskopisk metod

Ackrediterad

Ja, serum 

Sökord

amylas, akut-buk, cystisk-fibros, hyperamylasemi, makroamylasemi, pankreas-insufficiens, pakreatit, parotit, spottsten, spottkörtelsjukdom, amyl, Uamyl, PVamyl, AVamyl