Trace protein, beta-, Csv-

Analyserande laboratorium

Klinisk kemi och farmakologi
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala
 

Provtagningsanvisning

Sökord

Trace-protein-beta, Protein-beta-trace, beta-TP, TP-beta, läckage-av-cerebrospinalvätska, cerebrospinalvätske-rhinorré, cerebrospinal-rhinorré, cerebrospinalvätska, likvor trace-protein-beta