Trace protein, beta-, Csv-

Analyserande laboratorium

Klinisk kemi och farmakologi
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala
 

Provtagningsanvisning

Sökord

Trace-protein-beta Protein-beta-trace beta-TP TP-beta läckage-av-cerebrospinalvätska cerebrospinalvätske-rhinorré cerebrospinal-rhinorré cerebrospinalvätska likvor trace-protein-beta