Fenytoin, fri fraktion, P-, S-

Analyserande laboratorium

Karolinska Universitetslaboratoriet
Karolinska Huddinge, Klinisk farmakologi
141 86 Stockholm

Provtagningsanvisning

Sökord

Fenytoin, antiepileptikum, Epanutin, epilepsibehandling, Fenantoin, Fenantoin-Recip, Lehydan, läkemedel