Kreatinin, U, tU

Utförande laboratorium

Klin kem lab Sunderbyn, Gällivare, Kiruna, Kalix och Piteå.

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: Ukrea, UkreaT) alt pappersremiss

Provtagning

U-KREATININ
Stickprov, gärna morgonurin, 10 mL i vacutainerrör (beige propp) art. nr. 28333.

tU-KREATININ
Då dygnsmängd samlas, skall patienten börja med att tömma blåsan t.ex. kl. 07.00. Denna portion kastas bort. Därefter samlas all urin utan tillsats fram till kl. 07.00 påföljande dag, då blåsan töms sista gången och portionen sparas.

10 mL av väl blandad dygnsmängd i vacutainerrör (beige propp) art. nr. 28333 och förvaras i kyl.
Urinvolym och uppsamlingstid anges på beställningen.

Provtagningsmaterial

    • Vacutainerrör beige urin utan tillsats hemogard
      Art.nr: 28333

Provhantering

Centrifugeras i 5 minuter 22°C vid 500 x g.
Hållbarhet:
2 dygn i rumstemperatur
6 dygn i kyl
6 mån i frys

Svarsrutiner

Alla laboratier: måndag-fredag dagtid

Referensintervall/Beslutsgräns

tU-Kreatinin

Män

7,7 – 21,3 mmol/dygn

Kvinnor

5,9 – 14,1        ”

Beslutsgräns vid droganalyser: U-Kreatinin > 2 mmol/L.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Metod

Enzymatisk metod, detekterad med spektroskopi.

Ackrediterad

Ja, U-Kreatinin

Sökord

kreatinin, creatinin, manipulation-av-urinprov, njurfunktion, urindroger-kval, Ukrea, UkreaT