Urat, S, tU, U-

Utförande laboratorium

Serum: Klin kem lab Sunderbyn, Gällivare, Kalix, Kiruna och Piteå
Urin: Sunderbyn

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: urat, Uurat, UuratT) alt pappersremiss

Provtagning

SERUM
Venblod i gelrör, art. nr. 12631 alternativt kapillärblod (mikrotainer med gel) art. nr. 13066 eller trombinrör, art. nr. 20507.

OBS! Vid behandling med rasburikas, läkemedel Fasturtec se nedan.

URIN
Då dygnsmängd samlas, skall patienten börja med att tömma blåsan t.ex. kl. 07.00.
Denna portion kastas bort. Därefter samlas all urin fram till kl. 07.00 påföljande dag, då blåsan tömmes sista gången och portionen sparas.

10 mL av väl blandad dygnsmängd sätts i microtainerrör med beige propp utan tillsats (art.nr. 28333) och förvaras i kyl.
Urinvolym och uppsamlingstid anges på beställningen.

Provtagningsmaterial

  • Vakuumrör Serum med gel, guldgul, 5/3,5ml
   Art.nr: 12631

  • Microtainerrör Gul koagulat.aktivator Microgard
   Art.nr: 13066

  • Vakuumrör Serum med gel, orange, 7/4 med trombin
   Art.nr: 20507

  • Vacutainerrör beige urin utan tillsats hemogard
   Art.nr: 28333

  • Vakuumrör plasma med gel, mintgrön, 5/3ml med Li-Heparin
   Art.nr: 20850

Provhantering

SERUM
Centrifugeras i 5 minuter 22 °C vid 2400 x g.
Hållbarhet:
3 dygn i kyla, i rör med kork.
3 månader i frys.
Tilläggsbeställning kan göras för venblod i gelrör inom 8 timmar.

OBS! Vid behandling med rasburikas, läkemedel Fasturtec måste provet hanteras skyndsamt för att undvika uratnedbrytning. Blod uppsamlas i nerkylda provrör med mintgrön kork, som innehåller antikoagulerande li-heparin (art.nr. 20850). Provröret ställs direkt på is och kylcentrifugeras omedelbart i 5 minuter 4 °C vid 2400 x g. Plasma förvaras på is och analyseras inom 4 timmar.

URIN
Hållbarhet: 2 dygn i kyl.

Svarsrutiner

Alla dagar dygnet runt

Referensintervall/Beslutsgräns

S-URAT

Män >18 år

230 – 480 µmol/L

Kvinnor >50 år

155 – 400 ”

Kvinnor 18 - 50 år

155 – 350 ”

Flickor 13 -17 år

110 – 340 ”

Pojkar 13-17 år

170 – 470 ”

9-12 år

130 – 350 ”

6 mån-8 år

160 – 350 ”

14 dagar- 6mån

94 – 372 ”

0-14 dagar

165 – 749 ”


tU-URAT

1,5 - 4,5 mmol/d

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Levodopa, Metyldopa, Rifampicin, Dobutamin kan interferera med analysen och ge falskt för låga värden.  Vid rasburikas-behandling måste prov kylas (se provhantering) för att förhindra nedbrytning av urat in vitro.

Metod

Enzymatisk metod, urikas.

Ackrediterad

Ja, serum

Sökord

Urat, allopurinol, artrit, Fanconis-syndrom, gikt, intracellulär-kristall, kristall, kristallartrit, njursten, urinsyra, Uurat, UuratT