Kristaller, Lv-

Utförande laboratorium

Klin kem lab, Sunderbyn

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod LVkris) alt pappersremiss

Provtagning

Natrium-Heparinrör (art. nr. 11185), minst några droppar behövs.

Provtagningsmaterial

    • Vakuumrör utan gel, mörkblå, 5/4ml med Na-Heparin
      Art.nr: 11185

Provhantering

Prover håller sig några dagar i kylskåp.

Ange om glukokortikoid injicerats i leden de senaste 6 månaderna.

Svarsrutiner

Måndag – fredag dagtid.

Referensintervall/Beslutsgräns

Inga kristaller påvisade.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Kortisoninjektion hos patienten ger pseudokristaller.

Innehåll i Litium-heparinrör utfälls som pyrofosfatliknande kristaller.

Dammpartiklar, talk från skyddshandskar och små glassplitter ger dubbelbrytning och kan försvåra bedömningen.

Metod

Polarisationsmikroskopi, manuell

Ackrediterad

Nej

Sökord

kristaller, artrit, gikt, intracellulära-kristaller, kolesterolkristaller, kristallinducerad-artrit, ledvätska, lipoidkors, pyrofosfat, pyrofosfatsynovit, urat-kristaller, viskositet-ledvätska, LVkris