Holotranskobalamin, S-

Analyserande laboratorium

Laboratoriet för klinisk kemi
Bruna stråket 16
Sahlgrenska Sjukhuset
413 45 Göteborg

Provtagningsanvisning

Sökord

holotranskobalamin, kobalamin, folat, aktivt B12, makrocytär anemi, B12 brist