Holotranskobalamin, S-

Analyserande laboratorium

Laboratoriet för klinisk kemi
Bruna stråket 16
Sahlgrenska Sjukhuset
413 45 Göteborg

Provtagningsanvisning

Sökord

holotranskobalamin kobalamin folat aktivt B12 makrocytär anemi B12 brist