Cyklosporin, B-

Utförande laboratorium

Klin kem lab Sunderbyn

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod CYA) alt pappersremiss

Provtagning

Venblod i rör med tillsats av EDTA (art. nr. 12131) alternativt kapillärblod (mikrotainer med EDTA tillsats, art. nr. 21850).

Prov ska tas omedelbart före nästa dos.

Provtagningsmaterial

    • Vakuumrör EDTA K2, lila, 5/3ml
      Art.nr: 12131

    • Rör microtainer MAP K2 EDTA kapillärprovrör 250-500ul
      Art.nr: 21850

Provhantering

Centrifugeras EJ

Hållbart:
8 timmar i rumstemperatur. ≤7 dygn i kyl. Vid längre förvaring ska provet frysas.
Rör med koagel skall inte analyseras.

Svarsrutiner

Analysen utförs 3 ggr/vecka, vanligtvis måndag, onsdag och fredag.

Referensintervall/Beslutsgräns

Terapeutisk nivå beror på den kliniska situationen.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Falskt högt resultat: provet taget strax efter dos.

Vissa typer av antikroppar i patienten kan påverka analysen.

Heparin (hög molekylvikt), kanamycin B-sulfat, lidokain, mykofenolsyra, mykofenolsyra-glukoronid, fenobarbital, spektinomycin och vankomycin kan interferera.

Kan korsreagera med metaboliter av cyclosporin, ffa vid nedsatt eliminering (t.ex. under gallstas).

EVF-gränser 0,25-0,55. Högre EVF kan ge låga värden.

Metod

Abbott Alinity i Cyclosporine

Ackrediterad

Ja

Sökord

Cyklosporin, Ciklosporin, Cyklosporin-A, immunsuppressiv-behandling, Sandimmun, transplantation, CYA