Vasoaktiv intestinal polypeptid (VIP), fP-

Analyserande laboratorium

Akademiska sjukhuset
Klinisk kemi och farmakologi
Provmottagningen Ingång 61, 2 tr
751 85 Uppsala

 

Sökord

VIP, Vasoaktiv-Intestinal-Peptid