Missbruksläkemedel och växtdroger, U-

Analyserande laboratorium

Provinlämningen L2:00
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Anna Steckséns Gata 49
171 64 Solna

Provtagningsanvisning

Sökord

Missbruksläkemedel och växtdroger, atopin, dextrometorfan, efedrin, fentanyl, gabapentin, hydrokodon, hydromorfon, katinon, ketamin, ketobemidone, metylfenidat, mitragynin, pregabalin, psilocin, ritalinsyra, zopiklon, zolpidem-fenyl-4-karboxylsyra