Hb-Fraktionering, (B)Ery-

Analyserande laboratorium

Laboratoriemedicin
Klinisk kemi
Norrlands Universitetssjukhus
901 85 Umeå

Provtagningsanvisning

 
 

Sökord

HB-fraktionering, Hb-elfores, hemoglobin, hemoglobnin-A2(HbA2), hemoglobinF(HbF), isoelektrisk-fokusering