Hb-Fraktionering, (B)Ery-

Analyserande laboratorium

Laboratoriemedicin
Klinisk kemi
Norrlands Universitetssjukhus
901 85 Umeå

Provtagningsanvisning

 
 

Sökord

HB-fraktionering Hb-elfores hemoglobin hemoglobnin-A2(HbA2) hemoglobinF(HbF) isoelektrisk-fokusering