Granulocytantikroppar

Analyserande laboratorium

Trombocyt och Leukocytlaboratoriet (TRoLL)
Transfusionsmedicin C2:58
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
141 86 Stockholm

Provtagningsanvisning

Sökord

granulocytantikroppar, granulocytantikropp, neutropeni, TRALI, Neutropeniutredning