Kreatinin, S-

Utförande laboratorium

Klin kem lab Gällivare, Kalix, Kiruna, Piteå och Sunderbyn

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: krea) alt pappersremiss

Provtagning

Venblod i gelrör art. nr. 12631, alternativt kapillärblod (mikrotainer med gel, art. nr. 13066) eller trombinrör, art. nr. 20507.

Provtagningsmaterial

  • Vakuumrör Serum med gel, guldgul, 5/3,5ml
   Art.nr: 12631

  • Microtainerrör Gul koagulat.aktivator Microgard
   Art.nr: 13066

  • Vakuumrör Serum med gel, orange, 7/4 med trombin
   Art.nr: 20507

Provhantering

Centrifugeras i 5 minuter 22 °C vid 2400 x g.
Hållbarhet:
7 dygn i kyla i rör med kork.
3 månader i frys (avhällt serum).
Tilläggsbeställning kan göras för venblod i gelrör inom 8 timmar.

Svarsrutiner

Kreatinin analyseras alla dagar dygnet runt. eGFR beräknas och besvaras automatiskt med S-Kreatinin på alla ≥ 18 år.

Referensintervall/Beslutsgräns

S-KREATININ

Män  ≥18 år

60 -105 µmol/L

Kvinnor  ≥ 18 år

45 - 90  ”

Pojkar 15-17 år

55 – 106 ”

Flickor 15-17 år

49 – 86 ”

Pojkar 11-14 år

44 – 90 ”

Flickor 11-14 år

36 – 70 ”

Pojkar 6-10 år

31 – 76 ”

Flickor 6-10 år

31 – 70 ”

2-5 år

22 – 53 ”

6 mån- 1år

18 – 48 ”

15 dagar – 6 mån

9 – 32 ”

0-14 dagar

28 – 81 ”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GFR
>65 år:    > 60 mL/min/1,73 m² kroppsyta
51-65 år:    60-110 ”
18-50 år:    80-125 ”

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

N-acetyl-L-cystein i terapeutiska koncentrationer kan ge falskt låga resultat i serum-/plasmaprover. Alfa-metyldopa kan orsaka falskt låga resultat i serum-/plasmaprover.

eGFR
Avvikande muskelmassa ger sämre estimat.
Stort köttintag särskilt kokt kött före provtagning ger falskt för låga värden.
Resultaten under graviditet är inte jämförbara med Iohexolclearance.

Metod

Metoden är spårbar till IDMS-kalibrering.

Ackrediterad

Ja, S-Kreatinin på Klin kem lab Sunderbyn

Sökord

Kreatinin, creatinin, njurfunktion, njure, GFR, IDMS, krea