Natrium, Dv-, Kalium, Dv-, Klorid, Dv-, Karbonat, Dv-, pH, Dv-

Utförande laboratorium

Klin kem lab Sunderbyn

Remiss

Elektroniskt via VAS alt pappersremiss.

Provkoder i VAS:
DV-Natrium: DVNa
DV-Kalium: DVK
DV-Klorid: DVCl
DV-Karbonat: DVkarb

Provtagning

Dialysvätska i plaströr, art. nr. 16580.

För analys av karbonat måste provröret vara helt fyllt.

Provtagningsmaterial

    • Rör med gul skruvkork PP 11ml 16x100mm koniskt S
      Art.nr: 16580

Provhantering

Transporteras så snart som möjligt till laboratoriet.

Svarsrutiner

Analyseras vid ankomst.

Referensintervall/Beslutsgräns

Dialysavdelningar följer gränser satta av Svensk Läkemedelsstandard.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

För låga karbonatvärden fås när provrören inte är helt fyllda.

Metod

Na, K och Cl potentiometri, jonselektiv.
pH och pCO2 potentiometri.
Karbonat beräknas från pCO2 och pH.

Ackrediterad

Ja, Na, K och Cl

Sökord

Natrium, kalium, klorid, karbonat, pH, dialysvätska, hemodialysvätska, dialysmaskin, DVNa, DVK, DVCl, DVkarb