Tyreoidea, analytisk interferensutredning

Analyserande laboratorium

Karolinska universitetslaboratoriet
Klinisk kemi
171 76 Stockholm

Provtagningsanvisning

Sökord

Tyreoidea, analytisk interferensutredning, thyreoidea, tyreoideainterferens, analytisk interferens, heterofila, antikroppar, musantikroppar, sköldkörtel, T4, T3, TSH