Tyreoidea, analytisk interferensutredning

Analyserande laboratorium

Karolinska universitetslaboratoriet
Klinisk kemi
171 76 Stockholm

Provtagningsanvisning

Sökord

Tyreoidea analytisk interferensutredning thyreoidea tyreoideainterferens analytisk interferens heterofila antikroppar musantikroppar sköldkörtel T4 T3 TSH