Spermaanalyser

Utförande laboratorium

KONTROLL EFTER VASEKTOMI
Klin kem lab Gällivare, Kiruna och Sunderbyn. 
Prov kan lämnas in i Piteå och Kalix för vidare transport.

FERTILITETSUTREDNING
Klin kem lab Sunderbyn

Remiss

KONTROLL EFTER VASEKTOMI
Elektroniskt via VAS (provkod semvec) alt. pappersremiss

FERTILITETSUTREDNING
Fertilitetsutredning (pappersremiss)

Provtagning

KONTROLL EFTER VASEKTOMI
Samling av sperma bör ske genom masturbation efter 3-5 dagars avhållsamhet.
Hela ejakulatet samlas i en speciell bägare med skruvlock (Sarstedt 70 mL, art nr 15440).

Lämnas till laboratoriet så snart som möjligt efter provtagning.

Prov kan inlämnas till laboratoriet följande tider:

Klin kem Sunderbyn: Måndag – Torsdag 8 – 16.

Klin kem Gällivare: Måndag – Torsdag 8 – 16.

Klin kem Kiruna: Kontakta laboratoriet för tidsbokning, tel 0980-730 88.

Prov kan även lämnas in för transport till ovanstående laboratorier:

Klin kem Piteå: Måndag – Torsdag 8 – 16.

Klin kem Kalix: Måndag – Torsdag 8 – 16

FERTILITETSUTREDNING
Tidsbokning vid Sunderby sjukhus kliniskt kemiskt laboratorium på tel 0920- 28 27 06.

Se patientinformation "Provtagning av spermaprov" alternativt
"Specimen collection of semen samples for fertility investigation"

Provtagningsmaterial

    • Burk med lock
      Art.nr: 15440

Provhantering

FERTILITETSUTREDNING
Provet förvaras 18°C - 37°C och lämnas inom 30 minuter till klin kem lab i Sunderbyn.

Svarsrutiner

KONTROLL EFTER VASEKTOMI
Besvaras i regel samma dag via VAS eller papperssvar.

FERTILITETSUTREDNING
Prov mottas enligt överenskommelse vid tidsbokning, 1-2 gånger i veckan med undantag för sommarmånader och storhelger. Prov analyseras samma dag, och resultat anges på pappersremissen och skickas till svarsmottagare.

Referensintervall/Beslutsgräns

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Temperatur <18 eller >40°C.
För lång tid efter provtagningen.
Ofullständigt prov.
För kort- eller lång tids avhållsamhet.

Metod

Manuell metod / mikroskopi

Ackrediterad

Nej

Sökord

sperma, analyser, fertilitetsdiagnosik, fertilitetsutredning, spermiekoncentration, spermiemorfologi, spermiemotilitet, semvec, spermaanalyser