Alkaliska fosfataser, ALP, S-

Utförande laboratorium

Klin kem lab Sunderbyn, Gällivare, Kalix, Kiruna och Piteå.

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: ALP) alt pappersremiss.

Provtagning

Venblod i rör med gel (art. nr. 12631) eller trombin (art. nr. 20507) alternativt kapillärblod (mikrotainer med gel, art. nr. 13066.)

Provtagningsmaterial

  • Vakuumrör Serum med gel, guldgul, 5/3,5ml
   Art.nr: 12631

  • Vakuumrör Serum med gel, orange, 7/4 med trombin
   Art.nr: 20507

  • Microtainerrör Gul koagulat.aktivator Microgard
   Art.nr: 13066

Provhantering

Centrifugeras i 5 minuter 22oC vid 2400 x g.
Hållbarhet:
7 dygn i kyla i rör med kork.
7 dygn i frys (avhällt serum).

Tilläggsbeställning kan göras för venblod i gelrör inom 8 timmar.

Svarsrutiner

Alla dagar dygnet runt.

Referensintervall/Beslutsgräns

>18 år 0,7 – 1,9 µkat/L
Flickor 15 – 17 år 0,7 – 4,0 µkat/L
Pojkar 15 – 17 år 1,2 – 5,6 µkat/L
9 – 14 år 1,4 – 8,7 µkat/L
2 – 8 år 2,0 – 5,0 µkat/L
6 månader – 1 år 1,9 – 8,3 µkat/L

 

 

 

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Metod

Spektroskopisk metod

Ackrediterad

Ja

Sökord

Alkaliska fosfataser, Alkaliska-fosfataser, ALP, alkalisk fosfatas, Fosfatas-alkalisk, gallstas, gallväg, gallvägsobstruktion, hyperparathyreoidism, ikterus, lever, levermetastas, osteit, osteoblast-aktivitet, rakit, skelett, skelettmetastas