Proteinelektrofores, S-

Utförande laboratorium

Klin kem lab Sunderbyn

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: elfo) alt pappersremiss
Kliniska uppgifter: Ange graviditetsvecka om patient är gravid. Ange om patient behandlas med Daratumumab.  

Provtagning

Serum
Venblod i gelrör, art. nr. 12631 alternativt kapillärblod (Obs 2st mikrotainer med gel) art. nr. 13066.

Provtagningsmaterial

    • Vakuumrör Serum med gel, guldgul, 5/3,5ml

      Art.nr: 12631

    • Microtainerrör Gul koagulat.aktivator Microgard

      Art.nr: 13066

Provhantering

Centrifugeras i 5 minuter 22oC vid 2400 x g.

Hållbarhet:
2 månader i rumstemperatur, 4 månader i kyla, 3 månader i frys.

Svarsrutiner

Måndag – fredag dagtid.

Elektroforesbilden bedöms visuellt tillsammans med kvantitativ bestämning av de ingående proteinerna. Vid nyupptäckt eller misstänkt M-komponent utförs kompletterande immunfixation för klassning och typning av tung och lätt Ig-kedja.

Referensintervall/Beslutsgräns

Se utlåtande.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Metod

Elektroforetisk separation

Ackrediterad

Ja

Sökord

proteinelektrofores a1-antitrypsin albumin alfa-1-antitrypsin C3 elektrofores elfores fibrinogen haptoglobin hypergammaglobulinemi hypogammaglobulinemi IgA IgG IgM inflammation leveraffektion M-komponent myelom orosomukoid proteinfraktion-i-plasma transferrin plasmaprotein elfo