Proteinelektrofores, S-

Utförande laboratorium

Klin kem lab Sunderbyn

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: elfo) alt pappersremiss
Kliniska uppgifter: Ange graviditetsvecka om patient är gravid. Ange om patient behandlas med Daratumumab.  

Provtagning

Serum
Venblod i gelrör, art. nr. 12631 alternativt kapillärblod (Obs 2st mikrotainer med gel) art. nr. 13066.

Provtagningsmaterial

    • Vakuumrör Serum med gel, guldgul, 5/3,5ml
      Art.nr: 12631

    • Microtainerrör Gul koagulat.aktivator Microgard
      Art.nr: 13066

Provhantering

Centrifugeras i 5 minuter 22oC vid 2400 x g.

Hållbarhet:
2 månader i rumstemperatur, 4 månader i kyla, 3 månader i frys.

Svarsrutiner

Måndag – fredag dagtid.

Elektroforesbilden bedöms visuellt tillsammans med kvantitativ bestämning av de ingående proteinerna. Vid nyupptäckt eller misstänkt M-komponent utförs kompletterande immunfixation för klassning och typning av tung och lätt Ig-kedja.

Referensintervall/Beslutsgräns

Se utlåtande.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Metod

Elektroforetisk separation

Ackrediterad

Ja

Sökord

proteinelektrofores, a1-antitrypsin, albumin, alfa-1-antitrypsin, C3, elektrofores, elfores, fibrinogen, haptoglobin, hypergammaglobulinemi, hypogammaglobulinemi, IgA, IgG, IgM, inflammation, leveraffektion, M-komponent, myelom, orosomukoid, proteinfraktion-i-plasma, transferrin, plasmaprotein, elfo