IgA, Immunglobulin A, S-

Utförande laboratorium

Klin kem lab Sunderbyn.

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: IgA) alt pappersremiss
S-IgA ingår i S-Proteinelektrofores (provkod: elfo) men kan också beställas separat.

Provtagning

Serum
Venblod i gelrör, art. nr. 12631, alternativt kapillärblod (mikrotainer med gel, art. nr 13066).

Provtagningsmaterial

    • Vakuumrör Serum med gel, guldgul, 5/3,5ml
      Art.nr: 12631

    • Microtainerrör Gul koagulat.aktivator Microgard
      Art.nr: 13066

Provhantering

Centrifugeras i 5 minuter 22 grader C vid 2400 x g.  
Hållbarhet: 
7 dygn i rumstemperatur, 7 dygn i kyla, avhällt serum 6 månader i frys.

Svarsrutiner

Måndag-fredag dagtid.

Referensintervall/Beslutsgräns

Vuxna

0,88 - 4,50 g/L

14 -17 år

0,53 - 2,87

6 -13

0,47 - 2,21

3 -5

0,26 - 1,47

1 - 2

0,04 - 0,90

0-12 mån

0,01 - 0,29

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Prover som innehåller onormala monoklonala antikroppar kan interferera med analysresultaten. På grund av interferens från fibrinogen är EDTA-rör inte godkända för användning till den här analysen.

Metod

Immunoturbidimetrisk metod.

Ackrediterad

Ja

Sökord

IgA, immunglobulin-A, IgA-brist, elektrofores, elfores, M-komponent, proteinelektrofores, elfo