Glukos, fS S fP P Csv Lv Pv Asc Dv

Utförande laboratorium

Klin kem lab Sunderbyn, Gällivare, Kalix, Kiruna och Piteå.

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: glu, gluF, SPglu, LVglu, PVglu, DVglu) alt pappersremiss

Provtagning

Serum

Venblod tas i rör med gel, art. nr. 12631 alternativt kapillärblod (mikrotainer med gel, art. nr. 13066) eller trombinrör, art. nr. 20507.
Fasteprov tas efter 8 timmars fasta.

Plasma

Venblod tas i rör med natrium-oxalat- tillsats, art. nr. 12607.
Fasteprov tas efter 8 timmars fasta.

Cerebrospinalvätska, ledvätska, pleuravätska och ascitesvätska

Cerebrospinal-, led-, pleura-, eller ascitesvätska tas i rör med natrium-oxalat-tillsats, art. nr. 12607.
Ta alltid S, P-Glukos för jämförelse..
 
Se även provtagningsanvisningar för cerebrospinalvätska respektive provtagningsanvisningar för
ledvätska
.  

Provtagningsmaterial

  • Vakuumrör Serum med gel, guldgul, 5/3,5ml
   Art.nr: 12631

  • Microtainerrör Gul koagulat.aktivator Microgard
   Art.nr: 13066

  • Vakuumrör Serum med gel, orange, 7/4 med trombin
   Art.nr: 20507

  • Vakuumrör utan gel, grå, 5/2ml med Na-Fluorid/oxalat
   Art.nr: 12607

Provhantering

Serum

Centrifugeras i 5 minuter 22 oC vid 2400 x g inom 1 timme efter provtagning.
Hållbarhet: 1 dygn i rumstemperatur och 7 dygn i kyla i rör med kork.

Plasma

Centrifugeras i 5 minuter 22 oC vid 2400 x g.
Hållbarhet: 2 dygn i rumstemperatur och 7 dygn i kyla i rör med kork.1månad i frys. 

CerebroSpinalvätska, Ledvätska, Pleuravätska och Ascitesvätska

Centrifugeras i 5 minuter 22 oC vid 2400 x g, cerebrospinalvätskan avhälls inom 1 timme.

Svarsrutiner

Alla dagar dygnet runt.

Referensintervall/Beslutsgräns

 

fS, fP-Glukos

> 18 år

4,2  -  6,3 mmol/L

4 veckor - 18 år

3,3  -  5,6 mmol/L

>1 dag - 4 veckor

2,8  -  4,5 mmol/L

< 1 dag

2,2  -  3,3 mmol/L

 

S, P-Glukos

> 18 år

4,2  -  7,7 mmol/L

2 - 18 år

3,3  -  7,7 mmol/L

 

Csv-Glukos

Inget angivet                     

 

Lv-Glukos

Inget angivet.

 

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Metod

Spektroskopisk metod

Ackrediterad

Ja, serum 

Sökord

Glukos, artrit, blodsocker, diabetes-mellitus, hyperglykemi, hypoglykemi, ledvätska, likvor, meningit, metabolt-syndrom, medvetslöshet, septisk-artrit, cerebrospinalvätska, glu, gluF, SPglu, LVglu, PVglu, DVglu