Ledvätska, provtagningsinformation

ANALYS

RÖRTYP

REMISS OCH LABB

KOMMENTAR / OBS! 

Ledvätskeodling + Direkt mikroskopi 

Heparin, mörkblå propp, minst 0,1 mL

Mindre volymer kan analyseras ur original-spruta.

Elektroniskt via VAS:
Mikrobiologi labb

 

Ange om provet kommer från naturlig eller artificiell led.

Vid misstanke om bakteriell artrit och begränsat utbyte vid punktion bör odling prioriteras.

OBS! Vid lång transporttid, ska ledvätska även sprutas i aerob (PED) och anaerob blododlingsflaska.

Lv-Glukos och Lv-Laktat 

Na-fluorid-oxalat, grå propp, minst 1,0 mL

 

 

Elektroniskt via VAS:

Glukos: Alla klin kem labb i länet

Laktat: Klin kem labb i Gällivare och Sunderbyn

Ta S-Glukos samtidigt för jämförelse; gelrör, guldgul propp.
Laktat skall vara laboratoriet tillhanda inom 15 minuter för centrifugering!                            

Lv-Leukocytparti-kelkoncentration (LPK)

EDTA, lila propp, minst 1,0 mL

Elektroniskt via VAS:
Alla klin kem labb i länet

Provet till klin kem lab så snart som möjligt, analys inom 2 tim.                                     

 

Lv-Kristaller(mikroskopi)

Heparin, mörkblå propp, minst 1,0 mL

Elektroniskt via VAS:
Klin kem labb i Sunderbyn

 

Kortisoninjektioner innehåller dubbel-brytande kristaller som ibland kan iakttas om patienten behandlats med detta.

 

 

 

Sökord

ledvätska provtagningsinformation artrit glukos LPK kristaller laktat odling direkt-mikroskopi