Urea, S, tU-,U,Dv-

Utförande laboratorium

Serum: Klin kem lab Sunderbyn, Gällivare, Kalix, Kiruna och Piteå.
Urin: Sunderbyn

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: urea, Uurea, UureaT, DVurea) alt pappersremiss

Provtagning

SERUM
Venblod i gelrör, art. nr. 12631 alternativt kapillärblod (mikrotainer med gel) art. nr. 13066 eller trombinrör, art. nr. 20507.

URIN
Då dygnsmängd samlas, skall patienten börja med att tömma blåsan t.ex. kl. 07.00.

Denna portion kastas bort. Därefter samlas all urin utan tillsats fram till kl. 07.00 påföljande dag, då blåsan töms sista gången och portion sparas.

10 mL av väl blandad dygnsmängd sätts i rör (vacutainerrör med beige propp, art. nr. 28333) utan tillsats och förvaras i kyl.

Urinvolym och uppsamlingstid anges på beställningen.

DIALYSVÄTSKA
Prov tas i rör utan tillsats.

Provtagningsmaterial

  • Vakuumrör Serum med gel, guldgul, 5/3,5ml
   Art.nr: 12631

  • Microtainerrör Gul koagulat.aktivator Microgard
   Art.nr: 13066

  • Vakuumrör Serum med gel, orange, 7/4 med trombin
   Art.nr: 20507

  • Vacutainerrör beige urin utan tillsats hemogard
   Art.nr: 28333

Provhantering

SERUM
Centrifugeras i 5 minuter 22 oC vid 2400 x g.
Hållbarhet: 7 dygn i kyla i rör med kork.
Hållbarhet: 1år i frys.
Tilläggsbeställning kan göras för venblod i gelrör inom 8 timmar.

URIN
Centrifugeras i 5 min 22oC vid 500 x g.
Hållbarhet: 7 dygn i kyl.
Kan frysas i -20 oC i 1 månad.

DIALYSVÄTSKA
Centrifugeras i 5 minuter 22oC vid 2400 x g.

Svarsrutiner

Alla dagar dygnet runt.

Referensintervall/Beslutsgräns

S-UREA

Män >50år

3,5 - 8,2 mmol/L

Män 18 - 50 år

3,2 - 8,1     ”

Kvinnor >50 år

3,1 - 7,9     ”

Kvinnor 18 - 50 år

2,6 - 6,4     ”

11-17 år

2,7 - 7,1      ”

1-10 år

3,1 - 7,8      ”

6-12 mån

2,1 - 6,5     ”

15 dagar- 6 mån

1,2 - 6,0     ”

0-14 dagar

1,0 - 8,2     ”

tU-UREA
330 - 580 mmol/dygn

U-UREA
47-580 mmol/L

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Metod

Enzymatisk metod i två steg,spektrofotometrisk detektion 

Ackrediterad

Ja, serum 

Sökord

urea, aminosyra, diures, kväve, kväveomsättning, njure, njursvikt, protein, uremi, urinämne, vattenbalans, urea, Uurea, UureaT, DVurea