Albumin/Kreatinin-kvot, U-

Utförande laboratorium

Klin kem lab Sunderbyn.

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: Ual/kr) alt pappersremiss.

Provtagning

Stickprov, 10 mL i vacutainerrör (beige propp, art. nr. 28333)

Beslutsgränsen i labdatasystemet gäller för stickprov morgonurin, vilket rekommenderas. Prov taget senare under dagen har högre beslutsgräns, se under referensintervall.

Provtagningsmaterial

    • Vacutainerrör beige urin utan tillsats hemogard
      Art.nr: 28333

Provhantering

Centrifugeras i 5 minuter 22°C vid 500 x g.
Hållbarhet: 2 dygn i rumstemperatur, 6 dygn i kyl och 6 månader i frys.

Svarsrutiner

Måndag-fredag dagtid. Möjlighet till akutanalys finns efter överenskommelse med lab.

Om U-Albumin är < 5 mg/L, går kvoten ej att beräkna. U-albumin
besvaras alltid.

Referensintervall/Beslutsgräns

Stickprov, morgonurin:
U-Albumin/Kreatinin kvot     <3,0 g albumin/mol kreatinin

Stickprov, annan tid än morgon:
U-Albumin/Kreatinin kvot     <5,0 g albumin/mol kreatinin

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Metod

U-albumin: Immunoturbidimetrisk metod.
U-krea: Enzymatisk metod, detekterad med spektroskopi

Ackrediterad

Nej

Sökord

Albumin, mikroalbuminuri, diabetes, hypertoni, ateroskleros, njursjukdom, mikroalbumin, proteinuri, diabetesnefropati, nefropati, albuminuri, urin, kreatinin, creatinin, index, kvot, Ual/kr, Ual, Kr