Troponin I hs, S-

Utförande laboratorium

Klin kem lab Sunderbyn, Gällivare, Kalix, Kiruna och Piteå

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: TrpIhs) alternativt pappersremiss.

Provtagning

Venblod i gelrör (artikelnummer 12631) eller trombinrör (artikelnummer 20507) alternativt kapillärblod i mikrotainer med gel (artikelnummer 13066).

Provtagningsmaterial

  • Vakuumrör Serum med gel, guldgul, 5/3,5ml
   Art.nr: 12631

  • Vakuumrör Serum med gel, orange, 7/4 med trombin
   Art.nr: 20507

  • Microtainerrör Gul koagulat.aktivator Microgard
   Art.nr: 13066

Provhantering

Centrifugeras i 5 minuter 22°c vid 2400 x g.
Hållbart:
8 timmar i rumstemperatur.
24 timmar i kyla i rör med kork.

Tilläggsbeställning kan göras för venblod i gelrör inom 8 timmar. 

Svarsrutiner

Alla dagar dygnet runt

Referensintervall/Beslutsgräns

Kvinnor:<16 ng/L
Män: <35 ng/L

Referensintervallet baseras på gränsen för 99:e percentilen av befolkningen vid 15,6 ng/L respektive 34,2 ng/L. <16 ng/L och <35 ng/L används enligt utbredd praxis i Sverige, t.ex. Uppsala och Örebro

Indikation

Misstanke om myokardskada/hjärtinfarkt.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Heterofila antikroppar så som HAMA och reumafaktor (RF), kan interferera och medföra falskt lägre eller högre resultat. 
Immunkomplex kan bilda s.k. makrotroponin. Misstanke om interferens kan finnas om resultat inte överensstämmer med andra kliniska utredningsresultat.

Metod

Kemiluminiscens, immunologisk (CMIA)

Ackrediterad

Ja

Sökord

troponin-I_hs, AMI, hjärtinfarkt, hjärtinfarktsmarkör, myokard, TrpIhs