D-Dimer, P-

Utförande laboratorium

Klin kem lab Sunderbyn, Gällivare, Kalix, Kiruna och Piteå

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: dimer) alt pappersremiss

Provtagning

Venblod eller artärblod i citratrör, art. nr. 15242.
Röret ska fyllas minst till markeringen.

Provtagningsmaterial

    • Vakuumrör koagulation, ljusblå, 5/2,7ml med Na-citrat
      Art.nr: 15242

Provhantering

Centrifugeras i 5 minuter 22°C vid 2400 x g alt 2 x10 min vid 2000 x g (se nedan). Inför transport ska plasman pipetteras av. Lämna 1 cm plasma ovanför blodkropparna.

Prov som inte ankommer till laboratoriet för analys inom 8 timmar ska skickas fryst och ska då centrifugeras i 2 x 10 min vid 2000 x g innan det pipetteras av och fryses. Märk röret så att det framgår att det är dubbelcentrifugerad citratplasma.

Hållbarhet:
8 timmar i kyla (överhälld plasma).
1 månad i frys (överhälld plasma).

Svarsrutiner

Alla dagar dygnet runt.

Referensintervall/Beslutsgräns

<0,2 mg/L 

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Patienter som fått preparat som innehåller anti-mus antikroppar (HAMA) och prover som innehåller reumatoid faktor (RF) kan riskera att få falskt höga D-Dimer-nivåer.

Metod

Turbidimetri, immunologisk

Ackrediterad

Nej

Sökord

D-Dimer, DVT, djup-ventrombos lungemboli, fibrinolys, tromboembolism, koagulation, trombos, DIC, hemostas, emboli, dimer