Provtagningsanvisningar

För analyser på blodcentral, klinisk kemi, mikrobiologi samt patologi/cytologi.

Driftinfo

Vi hittade 206 resultat som matchade dina kriterier
Sökresultat för analayssortiment
Analysnamn Beskrivning
Abscess odling Abscess odling
Acanthamoeba Acanthamoeba
Acetylkolinreceptor antikroppar Acetylkolinreceptor antikroppar
Adenovirus respiratoriska, antigenpåvisning Adenovirus respiratoriska, antigenpåvisning
Adenovirus, serologi Adenovirus, serologi
Akut multiplex pneumonipanel PCR Pneumonipanel PCR
Akut multiplex respiratorisk panel PCR Respiratorisk panel PCR
Amöbainfektion Amöbainfektion
ANA (AntiNukleära Antikroppar) ANA (AntiNukleära Antikroppar)
Anaplasma (Ehrlichia) -
ANCA = Anti-Neutrofilic Cytoplasmatic Antibodies ANCA = Anti-Neutrofilic Cytoplasmatic Antibodies
Angina Vincenti (Vincents angina), direktpåvisning Angina Vincenti (Vincents angina), direktpåvisning
Ascites, odling Ascites odling och mikroskopi
ASO (antistreptolysin O)-serologi Antistreptolysin O (ASO)-serologi
Aspergillus Aspergillus diagnostik
ASTA (Antistafylolysin)-serologi Antistafylolysin (ASTA)-serologi
Babesios Babesios
Bartonella, S- (antikroppspåvisning) Bartonella-antikroppspåvisning i serum
Bassängvatten Bassängvatten
Binjurebark, autoantikroppar Binjurebark, autoantikroppar
Biopsi- och vävnadsodling Biopsi- och vävnadsodling
Blododling, bakterier och svamp Blododling inkl. svamp
Borreliaserologi, serum och likvor Borreliaserologi, serum och likvor
Borste - odling Borste - odling
Bronkoalveolärt lavage, BAL Bronkoalveolärt lavage, BAL
Bronksekret, bronksköljvätska - odling Bronksekret, bronksköljvätska - odling
Brucella serologi Brucella serologi
Brucella, odling Brucella, odling
Bursa, odling
Campylobacter antikroppar Campylobacter antikroppar
CAPD-vätska (peritonealdialysvätska) odling CAPD-vätska (peritonealdialysvätska) odling
CCP, Antikroppar mot cyklisk citrullinerad peptid (anti-CCP) Antikroppar mot cyklisk citrullinerad peptid
Chlamydia (Chlamydophila) psittaci genompåvisning (PCR) Chlamydia (Chlamydophila) psittaci genompåvisning (PCR)
Chlamydia (Chlamydophila) psittaci, antikroppar Chlamydia (Chlamydophila) psittaci, antikroppar
Chlamydophila pneumoniae antikroppar Chlamydophila pneumoniae, antikroppar
Chlamydophila pneumoniae genompåvisning (PCR) Chlamydophila pneumoniae genompåvisning (PCR)
Clostridiodes difficile toxin Clostridium difficile toxin
Clostridium difficile odling Clostridium, odling
CMV (Cytomegalovirus)-antikroppar CMV_Cytomegalovirus-antikroppar
Cryptococcus antigenpåvisning Cryptococcus, antigenpåvisning
Cytomegalovirus (CMV) genompåvisning (PCR) Cytomegalovirus (CMV) genompåvisning (PCR)
Dengue Dengue
Dentalt unitvatten Dentalt unitvatten
Dialysvatten, bakterie och svampodling Dialysvatten, bakterie och svampodling
DNA (nDNA) autoantikroppar DNA autoantikroppar
ENA, antikroppar mot extraherbara kärnantigen Extraherbara Nukleära Antigener, autoantikroppar mot
Endomysium autoantikroppar Endomysium autoantikroppar
Endotoxin Endotoxin
Entamoeba histolytica Entamoeba histolytica
Enteriska virus genompåvisning (RT-PCR) Enteriska virus genompåvisning (RT-PCR)
Enterohemorragisk E. coli (EHEC) Enterohemorragist E. coli (EHEC) odling
Enterovirus, PCR -
Enterovirus-isolering -
Epstein-Barr virus (EBV)-antikroppar Epstein-Barr virus (EBV) antikroppar
Epstein-Barr virus genompåvisning (PCR) Epstein-Barr virus genompåvisning (PCR)
ESBL (Extended Spectrum Beta-Lactamase) ESBL (Extended Spectrum Beta-Lactamase)
Faecesdiagnostik, tarmpatogena bakterier, PCR och odling Faeces-odling, tarmpatogena bakterier
Filaria -
Francisella tularensis odling och PCR Francisella tularensis odling och PCR
Francisella tularensis odling och PCR Tularemi odling (växt av F. tularensis)
Galla Galla, odling och mikroskopi
Gangliosid antikroppar Gangliosid antikroppar
GBM-antikroppar, S- GBM-antikroppar
Glatt muskulatur antikroppar (SMA) Glatt muskulatur antikroppar (SMA)
Gliadin, antikroppar Gliadin antikroppar
Glutaminsyredekarboxylas (GAD) antikroppar Glutaminsyredekarboxylas (GAD) antikroppar
Gonokockodling (Neisseria gonorrhoeae) Gonokockodling (Neisseria gonorrhoeae) odling och mikroskopi
Grupp B streptokocker/Streptococcus agalactiae odling Grupp B streptokocker/Streptococcus agalactiae odling
Haemophilus ducreyi H.ducreyi DNA-påvisning med PCR
Helicobacter pylori DNA-påvsning inklusive påvisande av klaritromycinresistens Helicobacter pylori DNA-påvsning inklusive påvisande av klaritromycinresistens
Helicobacter pylori antikroppar Helicobacter pylori, antikroppar
Helicobacter pylori odlingsdiagnostik Helicobacter pylori odlingsdiagnostik
Helicobacter pylori, antigenpåvisning Helicobacter pylori, antigenpåvisning
Hepatit A antikroppar (anti-HAV IgG, anti-HAV IgM) Hepatit A antikroppar
Hepatit A Immunitet Hepatit A Immunitet
Hepatit A virus (HAV) RNA-påvisning Hepatit A virus (HAV) RNA-påvisning
Hepatit B Hepatit B
Hepatit B DNA kvantifiering (rtPCR) Hepatit B DNA kvantifiering (rtPCR)
Hepatit B Immunitet Hepatit B Immunitet
Hepatit C antikroppar (anti-HCV) Hepatit C antikroppar
Hepatit C RNA kvantifiering (rtPCR) Hepatit C RNA kvantifiering (rtPCR)
Hepatit D Hepatit D
Hepatit E Hepatit E
Herpes simplex genompåvisning (PCR) Herpes simplex genompåvisning (PCR)
Herpes simplex virus, serologi -
Heterofila antikroppar, Monospot Heterofila antikroppar, Monospot
HHV-6 (humant herpesvirus 6) PCR (genompåvisning,DNA) Humant herpesvirus 6, HHV6
HHV-6 (humant herpesvirus 6) antikroppspåvisning (serologi) HHV-6 (humant herpesvisrus 6) antikroppspåvisning (serologi)
Histoner, antikroppar mot Histoner, antikroppar mot
Histoplasma -
HIV (Humant Immunbrist Virus) HIV 1 och HIV 2 (Humant Immunbrist Virus) antikroppar/HIV p24 antigen
HIV, RNA kvantifiering (rtPCR) HIV, RNA kvantifiering (rtPCR)
HTLV I och II (Humant T-lymfotroft virus) antikroppar Human T-lymfotroft virus (HTLV I och II) antikroppar
Hudens basalmembran autoantikroppar (pemfigoid) Hudens basalmembran, autoantikroppar
Hudens intercellulärsubstans Hudens intercellulärsubstans autoantirkoppar
IA2 (insulinoma antigen) antikroppar IA2 (insulinoma antigen) antikroppar
Implantat Implantat, odling
Infektionsscreening av asylsökande Infektionsscreening av asylsökande
Infektionsscreening av gravid Infektionsscreening av gravid
Infektionsscreening vid blodsmittetillbud Infektionsscreening vid blodsmittetillbud
Infektionsscreening vid infertilitetsutredning Infektionsscreening vid infertilitetsutredning
Infektionsscreening vid organdonation Infektionsscreening vid organdonation
Itrakonazol (Sporanox) koncentrationsbestäming -
Japansk encefalit-virus Japansk encefalit-virus
Kardiolipin antikroppar Kardiolipin antikroppar
Kateterspets (CVK) Kateterspets (CVK) odling
Klamydia- och Gonokock-DNA påvisning Klamydia och Gonokock påvisning med DNA amplifiering
Kolera Kolera
Konjunktiva Konjunktiva odling och mikroskopi
Korneaskrap-odling Korneaskrap, odling
Ledvätska, odling Ledvätska, odling
Legionella pneumophila serogrupp 1 (sg 1) och Streptococcus pneumoniae antigenpåvisning i urin Legionella pneumophila serogrupp 1 (sg 1) och Streptococcus pneumoniae antigenpåvisning i urin
Legionella pneumophila serogrupp 1 (sg1) antigenpåvisning Legionella pneumophila serogrupp 1 (sg 1) antigenpåvisning
Legionella, vattenprov Legionella vattenprov
Legionella-diagnostik Legionella diagnostik
Leptospiros Leptospiros
Likvor, odling Likvor, odling med anrikning och mikroskopi
Liver kidney microsomes, antikroppar (LKM) -
M2 autoantikroppar M2 autoantikroppar
Malaria (PCR) -
Malaria serologi Malaria serologi
Malaria, mikroskopi och snabbtest Malaria, mikroskopi och snabbtest
Meningit/encefalit panel PCR Meningit/encefalit panel PCR
Meningokock serologi Meningokock serologi
Mi-2 autoantikroppar Mi-2 autoantikroppar
Microsporidia -
Mikroskopi, allmän Mikroskopi, allmän
Mitokondrieantikroppar (AMA) Mitokondrieantikroppar (AMA)
Morbilli, genompåvisning (PCR) -
Morbillivirus, serologi -
MRSA (Meticillin-resistent Staphylococcus aureus) Meticillin-resistent Staphylococcus aureus (MRSA) odling
Mycoplasma genitalium, PCR med makrolidresistens-test Mycoplasma genitalium, PCR med makrolidresistens-test
Mycoplasma pneumoniae antikroppar Mycoplasma pneumoniae antikroppar
Mycoplasma pneumoniae genompåvisning (PCR) Mycoplasma pneumoniae genompåvisning (PCR)
Mycoplasma pneumoniae och Chlamydophila pneumoniae DNA Mycoplasma pneumoniae och Chlamydophila pneumoniae DNA
Myeloperoxidas antikroppar Myeloperoxidas antikroppar
Mykobakterie-/TB-diagnostik Mikroskopi, odling samt PCR på tuberkuloslaboratorium
Myosit antikroppspanel
Nasofarynx (NPH) -odling Nasofarynx (NPH) -odling
Ockelbosjuka (Sindbis serologi) -
Ornitos (papegojsjuka) Ornitos (papegojsjuka)
Parasiter (tarm) Parasiter (tarm)
Parasiter i blod, annat än Malaria – Trypanosoma Parasiter i blod, annat än Malaria – Trypanosoma
Parietalcellsantikroppar (PCA) Parietalcellsantikroppar (PCA)
Parotit/Påssjuka Parotit/Påssjuka
Parvovirus B19 = erytrovirus, genompåvisning (PCR) Parvovirus B19 = erytrovirus, genompåvisning
Parvovirus B19, serologi -
PCR av 16S rRNA-genen för påvisande av bakterier 16sRNA, Bakteriespecifikt RNA
Pertussis odling PCR Pertussis odling PCR
Pertussis serologi Pertussis serologi
Pleuravätska Pleuravätska-odling och mikroskopi
Pneumocystis jiroveci Pneumocystis jiroveci (tidigare carinii) påvisning
Pneumokocker, serologi -
Poliovirus -
Polyomavirus (JC, BK) PCR (viruspåvisning DNA) -
Proteinas-3-antikroppar Proteinas-3-antikroppar
Pseudomonas antikroppar Pseudomonas antikroppar
Puumala virus IgM och IgG antikroppar Puumala virus IgM och IgG antikroppar
Q-feber serologi -
Quantiferon TB-Plus (4 rör) Interferon Gamma Resease Assay, IGRA, för bedömning av latent tuberkulos
Reumafaktor, IgM (RF IgM) Reumafaktor (RF)
Rickettsia Rickettsia
Rubella immunitetsprövning Rubella immunitetsprövning
SARS-CoV-2 IgG Antikroppar
SARS-CoV-2, Influensa och RSV genompåvisning RNA PCR för covid-19, influensa och RS-virus
Schistosoma Schistosoma
Sinussekret (bihålesekret), odling Sinussekret (bihålesekret), odling
Smittspårning av ESBL-CARBA Smittspårning av ESBL-CARBA
Smittspårning GAS Smittspårning GAS
Sporprover Sporprover - Biologiska indikatorer
Springmask (Enterobius vermicularis) Springmask (Enterobius vermicularis)
Sputumodling Sputum, odling och mikroskopi
Stafylokock serologi (ASTA, anti-teiconsyra) -
Streptokock-serologi (ASO, ADNas B) -
Svalgodling (betahemolytiska streptokocker) Svalgodling (betahemolytiska streptokocker)
Svamp genompåvisning (PCR) Svamp genompåvisning (PCR)
Svamp, jästsvampar (Candida) Svamp, jästsvampar (Candida)
Svampantigen Beta-D-glukan Svampantigen Beta-D-glukan
Svampodling, hudskrap, naglar och hår Svampodling, hudskrap, naglar och hår
Syfilis Syfilis
Sårodling Sårodling
TBE-virus (Tick-borne encephalitis; fästningsencefalit) TBE-virus (Tick-borne encephalitis; fästningsencefalit)
Tetanus-antikroppar -
Toxocara-antikroppar Toxocara-antikroppar
Toxoplasma gondii PCR -
Toxoplasma, serologi -
TRAK = antikroppar mot tyreotropin,TSH receptor -
Trakealsekret Trakealsekret, odling och mikroskopi
Transglutaminas autoantikroppar (TGA IgA) Transglutaminas autoantikroppar
Trikinos (Trichinella) -
Tuberkulos PCR Enbart TB-PCR på Mikrobiologen i Sunderbyn
Tularemi serologi (Harpest) Tularemi serologi
TWAR (Chlamydia pneumoniae) serologi -
Tvärstrimmig muskel, antikroppar mot -
Tyreoglobulin autoantikroppar Tyreoglobulin autoantikroppar
Tyreoideaperoxidas (TPO) antikroppar Tyreoperoxidas (TPO/mikrosomala) autoantikroppar
Urinodling Urinodling
Vaginal- och cervixodling Vaginal- och cervixodling
Varicella zostervirus, serologi Varicella zostervirus, serologi
Varicella/zoster genompåvisning (PCR) Varicella/zoster genompåvisning (PCR)
Vibrio odling Vibrio odling
VRE (Vankomycin resistenta enterokocker) RE (Vankomycin resistenta enterokocker) = GRE (Glycopeptide resistant enterococcus)
Yersinia-serologi Yersinia-serologi
Ytodling Ytodling
Ögonpunktat, främre kammare och glaskropp
Öronsekretodling Öronsekretodling,mellanöra och hörselgång